Tanév végi információk 2021

  • Posted on: 8 June 2021
  • By: dfeva

Kedves Tanulók!

A 2020/2021-es tanítási év záró napjaihoz érkezvén ezúton is tájékoztatunk Benneteket az utolsó napok tanítási rendjéről. Június 11-én és 14-én a műveltség- és egészségnap rendezvényeire hívunk Benneteket, az utolsó tanítási nap pedig az osztályfőnökök szervezésében megvalósuló közösségi nap lesz, ennek tartalmáról minden osztály szabadon dönthet. A témanapokon természetesen minden tanuló számára kötelező részt venni, azokról hiányozni csak előzetesen jelzett indok alapján, szülői vagy orvosi igazolással lehet.

A szakgimnáziumi tagozat osztályaiban a nyári gyakorlatok a kihirdetett időpontokban és helyszíneken a gyakorlatvezetők irányításával zajlanak.

Kérjük, hogy tisztán és üresen hagyjátok itt szekrényeteket, ill. rendezzétek könyvtári tartozásaitokat is. Minden tanuló hozza vissza azokat a tankönyveit, amelyek nem lesznek szükségesek érettségi vizsgájához!

A tanévzárót június 22-én (kedden) 9.00 órakor tartjuk, melyen ünnepélyes megjelenést várunk el. Kérjük, mindenki legyen jelen, és vegye át bizonyítványát. A tanévzáróról indokolt esetben hiányzó tanulók a nyári szünetben, a szerdai ügyintézési napokon 9-13 óra között jelentkezhetnek a bizonyítványukért. A tanévzáró után (kb. fél 10-től) igazgatói köszöntőre várunk minden kitűnő és jeles rendű tanulót iskolánk könyvtárába.

Tájékoztatunk továbbá Benneteket, hogy a nappali tagozaton minden tantárgyból 2021. augusztus 25-26-án tartjuk az írásbeli és a szóbeli javító és osztályozó vizsgákat. Megjelenés ¾ 8 órakor, a vizsgák kezdete 8:00 óra.

A 2021/2022-es tanév szeptember 1-jén (szerdán) kezdődik, a tanévnyitót pedig az 1. tanítási nap reggelén 8.00 órakor tartjuk, melyen ünnepélyes megjelenést várunk el. Az első tanítási napon kapjátok meg tankönyveiteket is.

A nyári szünetre kellemes pihenést, hasznos időtöltést kívánunk. Vigyázzatok magatokra, szeptemberben visszavárunk Benneteket!

 

Érettségi vizsgadolgozatok megtekintése

  • Posted on: 25 May 2021
  • By: dfeva

Kedves Vizsgázók!

Ezúton is tájékoztatunk Benneteket, hogy középiskolánkban 2021. június 1-jén, kedden szervezzük a közép- és emelt szintű  érettségi vizsgadolgozatok megtekintését.

Végzős tanulóink az osztályfőnöküktől részletes tájékoztatást kapnak az osztályonkénti megtekintés helyéről és idejéről, tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázóink pedig az iskola titkáráságán tekinthetik meg kijavított dolgozatukat.

A kijavított vizsgadolgozatok értékelésével kapcsolatos észrevételek 2021. június 2-án (szerdán) nyújthatók be személyesen a tikárságon vagy elektronikus úton a titkar@djg.hu ímélcímen.

Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

Kérjük, az észrevétel megfogalmazásához az iskola honlapján is megtalálható, letölthető formanyomtatványt használjátok.

Oldalak