2016 Beszámoló

Alapítvány a Nagykátai Damjanich János Középiskoláért

2016. évben végzett alapcél szerinti tevékenységeink bemutatása

Alapítványunk alapító okiratában megfogalmazott céljai közül kiemelkedő jelentőséggel bír a tanulás támogatása, a kimagasló eredményt elérő diákok jutalmazása, valamint a hátrányos körülmények között élő tanulók előmenetelének segítése.

·         A ballagási ünnepségen került átadásra a Damjanich-emlékplakett és a Jó tanuló jó sportoló emlékserleg mellé társított pénzjutalom.

·         Jó tanuló, jó sportoló pályázatunk keretében 7 diák részesült egyszeri támogatásban.

·         Példamutató magatartásért és szorgalomért megítélt ballagási és év végi jutalomkönyvek vásárlásához nyújtottunk támogatást.

·         Nyelvvizsgára történő jelentkezésben egy tanulónak segítettünk.

Céljaink között fontosnak tartjuk a tanulást segítő tanórán kívüli programokat is.

·         Két osztálynak nyújtottunk támogatást tanórán kívüli és szakmai tanulmányi programjuk megvalósításához.

·         Három diák színház látogatását tettük lehetővé egyszeri költség hozzájárulással.

·         Hozzájárultunk a Damjanich-napi, a Föld-hete és az Egészség-napi programok sikeres megvalósításához.

Fontos helyen szerepel céljaink között a szociálisan rászorulók támogatása. Alapítványunk vállalja azon diákok megsegítését, akik szerényebb körülmények között élnek, hiszen számukra a mindennapi meleg ebéd, a tankönyvek megvásárlása, vagy a napi szükségletek megteremtése is nehézséget jelenthet.

·          Öt diák menzadíját fizettük ki 2016-ban, továbbá nyolc esetben nyújtottunk egyedi indokkal egyszeri pénzbeli támogatást.

Fontos számunkra, hogy az iskolai környezet esztétikusabb, rendezettebb, otthonosabb, az alkalmazott technika működőképes legyen.

·         Szőnyeg vásárlásával, egy új testnevelési öltöző kialakításával járultunk hozzá az iskola fejlesztéséhez, valamint a szülői felajánlás kezelésével, illetve nyomon követésével vettünk részt az Iskolarádió fejlesztésében.