2015 Beszámoló

Alapítvány a Nagykátai Damjanich János Középiskoláért

2015. évben végzett alapcél szerinti tevékenységének bemutatása

 

Alapítványunk alapcél szerinti tevékenységei közül hangsúlyos a kiemelkedő tanulmányi eredményű tanulók jutalmazása, illetve a hátrányos körülmények között élő tanulók előmenetelének segítése. Az alapítvány által támogatott tanulók között vannak olyanok, akiknek a mindennapi meleg ebéd, a megfelelő ruházat, a tankönyvek megvétele is nehézséget jelent, ezért számukra ez a segítség nélkülözhetetlen. 2015-ben négy diák menzadíját fizettük ki, három tanulónak más, egyedi indokokkal nyújtottunk szociális támogatást. A nyelvvizsgára történő jelentkezésben és a továbbtanulásban egy-egy főnek segítettünk anyagilag.

A szociálisan rászorulók mellett a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása is a tevékenységi körünkbe tartozik. 2015-ben is meghirdettük a „Jó tanuló” és a „Jó sportoló” pályázatot, és a feltételeknek megfelelt 13 pályázó kapott egyszeri támogatást.

 A ballagási ünnepségen az alapítványnak köszönhetően került átadásra a Damjanich-emlékplakett és a Jó sportoló emlékserleg mellé társított pénzjutalom. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, negyvenhét diák részesült könyvjutalomban.

A neveléssel, oktatással, képességfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységünk részeként 2015-ben támogattuk a Föld heti rendezvényeket, és a Damjanich-napi történelem vetélkedőt.