Bereczki Máté Alapítvány

A Bereczki Máté Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 2000. május 4-én keltezett végzésében vette nyilvántartásba.Az alapító neve: Az iskola 1985-ben nyugdíjba vonult agrármérnök-tanára, Dr. Dancsházy László volt.
 
Dr. Dancsházy László tanár úr a saját vagyonából, 2000  US adományozott induló vagyonként, melyet az évek során a kuratórium Ft-ra váltott át.
 
Az alapítvány célja:
 
- a szakközépiskolai tagozaton tanuló diákok mezőgazdasággal kapcsolatos ismereteinek gyarapítása,
- a tehetséges kertész- és mezőgazdász tanulók anyagi  megsegítése, jutalmazása,
 
Az alapítványi vagyon kezeléséről, gyarapításáról és felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.
Az évek során nagyon sok tehetséges, kitűnő tanuló részesült már jutalmazásban, díjazásban.