A felvételi dolgozatok értékelésével kapcsolatos tanulói észrevételek benyújtása

  • Posted on: 27 January 2022
  • By: dfeva

Kedves Vizsgázók! Tisztelt Szülők!

A felvételi vizsgadolgozat értékelésével kapcsolatban 2022. február 1-jén (kedden) 8-16 óráig írásban nyújthatják be észrevételeiket -kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén- a középiskola igazgatójának.

Az észrevételek benyújtása történhet személyesen benyújtott hivatalos levélben, illetve a csatolt Tanulói észrevétel’ elnevezésű nyomtatványon is

Pótló írásbeli vizsga

  • Posted on: 24 January 2022
  • By: dfeva

Kedves Vizsgázók! Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli pótló felvételi vizsgájára 2022. január 27-én 14 órakor kerül sor, amit azok a tanulók írhatnak meg, akik január 22-én nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

Oldalak