Felvételi vizsgadolgozatok megtekintése

  • Posted on: 25 January 2021
  • By: dfeva

Kedves Vizsgázók! Tisztelt Szülők!

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázók vagy szüleik 2021. február 1-jén (hétfőn) 8-16 óra között tekinthetik meg középiskolánk 1/A és 4-es tantermében. A megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapokról kézzel írt vagy elektronikus másolatot (pl. saját telefonnal, digitális fényképezőgéppel) készíthet, fénymásolási lehetőséget – technikai eszköz hiányában - nem tudunk biztosítani.

A megtekintés helyét és a bejárat megnevezését a vizsgázóknak küldött VIZSGABEHÍVÓ tartalmazza. A termeket az alábbi bejáratokon keresztül kell megközelíteni:

  • 1/A – Petőfi Sándor utcai bejárat;
  • 4. terem – Dózsa György úti főbejárat

Kérjük, hogy egy vizsgadolgozat megtekintésére egy személy (a szülő vagy a tanuló) érkezzen.

A dolgozat értékelésével kapcsolatban 2021. február 2-án (kedden) 8-16 óráig írásban nyújthatják be észrevételeiket -kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén- a középiskola igazgatójának.

Pótló írásbeli felvételi vizsga

  • Posted on: 25 January 2021
  • By: dfeva

Kedves Vizsgázók! Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli pótló felvételi vizsgájára 2021. január 28-án 14 órakor kerül sor, amit azok a tanulók írhatnak meg, akik január 23-án nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin.

Kérjük, hogy a részvételt jelezzék a középiskola titkar@djg.hu ímélcímén vagy a 06-29/440-037, 06-29/440-029 elérhetőségeken.

Kérjük továbbá, hogy a pótló felvételi vizsgára legalább 30 perccel korábban, legkésőbb 13:30 óráig jelenjenek meg (Dózsa György úti főbejárat), s feltétlenül hozzák magukkal a 23-ai vizsganapra vonatkozó igazolást is.

A járványhelyzet miatt ebben a tanévben második pótnap is kijelölésre került: 2021. február 5.; 14 óra. A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 23-ai központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az igazolást és a második pótnapon való részvételi kérelmet a középiskola igazgatójának kell benyújtani, melynek határideje 2021. január 29.; 16 óra.

Központi írásbeli felvételi vizsga

  • Posted on: 18 January 2021
  • By: dfeva

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy középiskolánk a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi vizsgát az általános iskolák 8. osztályosai számára az országosan egységes eljárásrend alapján

2021. január 23-án (szombaton) 10 órától

tartja. A szabályok értelmében vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet vizsgát.

Oldalak