Tájékoztató összefüggő szakmai gyakorlatról

 • Posted on: 10 June 2020
 • By: admin

Tisztelt Szülők!  Kedves Tanulók!

Az összefüggő szakmai gyakorlatok 2020. június 16-án kedden 8 órakor a védelmi intézkedések betartása mellett elkezdődnek a 10/A és a 11/A osztály tanulói számára.
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 140 óra, (20 nap, napi 7 óra) és teljesítése a továbbhaladás feltétele.
A gyakorlatok időpontjait és helyszíneit bővebben itt olvashatják. 10A osztály  és  11A osztály

Iskolavezetés

Szülői értekezlet

 • Posted on: 4 June 2020
 • By: admin

Tisztelt Szülők!

A kiküldött tájékoztatóban foglaltak szerint értesítem Önöket, hogy 2020. június 22-én
a 9. évfolyam osztályai számára az alábbi időpontokban tartunk szülői értekezletet:

 • 16 óra: 9/E osztály (emelt szintű idegen nyelvi osztály)
 • 17 óra: 9/D osztály (általános tantervű gimnáziumi osztály)
 • 18 óra: 9/C osztály (általános tantervű „átirányított” gimnáziumi osztály)

Ezen a megbeszélésen bemutatkoznak az osztályfőnökök, elhangzanak a nyelvi csoportok beosztásával, a tankönyvrendeléssel, a diákigazolvány igénylésével kapcsolatos információk.(Tanévkezdéssel kapcsolatos további információkat a beiratkozásnál adunk.)

beíratkozás

időpontja: 2020. június 23., (kedd) 0800-1600

Érettségi vizsgadolgozatok megtekintése

 • Posted on: 12 May 2020
 • By: dfeva

Kedves Vizsgázók!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy iskolánkban az emelt és középszintű vizsgadolgozatok megtekintését 2020. május 28-án, csütörtökön szervezett keretek között, az alábbi ütemezésben bonyolítjuk le:

 • 12/D - 2. terem - 9:00 - 11:00 óra között
 • 12/E - 3. terem - 11:00 - 13:30 óra között
 • 12/B - 4. terem - 13:30 - 15:30 óra között

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázóink a középiskola titkárságán 8:00 - 16:00 között tekinthetik meg dolgozataikat. Javasoljuk,hogy a vizsgázó a megtekintéskor csak képet készítsen a dolgozatáról, a részletes tanulmányozást, az észrevétel megfogalmazását már otthon végezze el! Az észrevételek június 2-án (kedden) nyújthatók be személyesen a tikárságon vagy elektronikus úton a titkar@djg.hu ímélcímen. Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő. A benyújtott észrevételeknek nincs formai követelménye, az  alábbi linkről letölthető formanyomtatványt is használhatja.
Emelt szintű érettségi észrevétel       ****** v. *****   Közép szintű érettségi észrevétel

TÁJÉKOZTATÓ A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁKRÓL

 • Posted on: 27 April 2020
 • By: admin

Tisztelt Szülők! Kedves vizsgára készülő Tanulók!

Megjelent a komplex szakmai vizsgák megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó írásbeli tájékoztatás.
A legfontosabb információkat és a veszélyhelyzetben elrendelt rendkívüli szabályokat megtalálják a csatolt dokumentumban. 
Amennyiben a szakmai vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, telefonon keressenek a megadott telefonszámon: 29/440-037.
A komplex szakmai vizsgákra sikeres felkészülést kívánok!

Szvitek János intézményvezető-helyettes

Fontos információk és rendkívüli szabályok

Oldalak