Szülői értekezlet

 • Posted on: 4 June 2020
 • By: admin

Tisztelt Szülők!

A kiküldött tájékoztatóban foglaltak szerint értesítem Önöket, hogy 2020. június 22-én
a 9. évfolyam osztályai számára az alábbi időpontokban tartunk szülői értekezletet:

 • 16 óra: 9/E osztály (emelt szintű idegen nyelvi osztály)
 • 17 óra: 9/D osztály (általános tantervű gimnáziumi osztály)
 • 18 óra: 9/C osztály (általános tantervű „átirányított” gimnáziumi osztály)

Ezen a megbeszélésen bemutatkoznak az osztályfőnökök, elhangzanak a nyelvi csoportok beosztásával, a tankönyvrendeléssel, a diákigazolvány igénylésével kapcsolatos információk.(Tanévkezdéssel kapcsolatos további információkat a beiratkozásnál adunk.)

beíratkozás

időpontja: 2020. június 23., (kedd) 0800-1600

Kérjük, hogy a felvett tanuló a beiratkozásra az alábbiakat hozza magával:

 • általános iskolai bizonyítvány,
 • a tanuló személyi igazolványa,
 • lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
 • születési anyakönyvi kivonat,
 • TAJ kártya,
 • az okmányirodában beszerzett Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK-es) azonosítót tartalmazó adatlap a diákigazolvány igényléséhez
 • Ha szükséges:
  • valamely tantárgy általános iskolai tanulása alóli felmentés vagy a tantárgy értékelésére vonatkozó mentességet (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, stb.) alátámasztó érvényes irat (szakértői bizottság, illetve orvosi szakvélemény).

 

                                                                                                          Gyüre Pál

                                                                                                       mb. igazgató