Érettségi vizsgadolgozatok megtekintése

  • Posted on: 12 May 2020
  • By: dfeva

Kedves Vizsgázók!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy iskolánkban az emelt és középszintű vizsgadolgozatok megtekintését 2020. május 28-án, csütörtökön szervezett keretek között, az alábbi ütemezésben bonyolítjuk le:

  • 12/D - 2. terem - 9:00 - 11:00 óra között
  • 12/E - 3. terem - 11:00 - 13:30 óra között
  • 12/B - 4. terem - 13:30 - 15:30 óra között

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázóink a középiskola titkárságán 8:00 - 16:00 között tekinthetik meg dolgozataikat. Javasoljuk,hogy a vizsgázó a megtekintéskor csak képet készítsen a dolgozatáról, a részletes tanulmányozást, az észrevétel megfogalmazását már otthon végezze el! Az észrevételek június 2-án (kedden) nyújthatók be személyesen a tikárságon vagy elektronikus úton a titkar@djg.hu ímélcímen. Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő. A benyújtott észrevételeknek nincs formai követelménye, az  alábbi linkről letölthető formanyomtatványt is használhatja.
Emelt szintű érettségi észrevétel       ****** v. *****   Közép szintű érettségi észrevétel