Pótló felvételi vizsga

  • Posted on: 20 January 2020
  • By: dfeva

A középfokú beiskolázás felvételi eljárást megelőző központi felvételi PÓTLÓ ÍRÁSBELI VIZSGÁIT

2020. jan. 23-án (csüt.) 14.00 órakor tartjuk.

Helye: könyvtár

A pótló írásbelit csak azok a tanulók írhatják meg, akik január 18-án nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni a vizsgán.

Az igazolást legkésőbb január 23-án 13:30-ig az iskola titkárságán kell bemutatni.