Mindennapos testnevelés

  • Posted on: 2 September 2019
  • By: admin

Tájékoztatás a mindennapos testnevelésről

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánk is bevezette a 2012/2013-as tanévtől kezdődően a mindennapos testnevelést. Ennek értelmében a 9-12. évfolyamon tanuló diákoknak heti öt testnevelés órán kell részt venniük kötelező jelleggel.

A plusz két testnevelés óra alól felmentést kaphat a diák, amennyiben megfelel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény c-d. pontjának.

A felmentéshez beadandó dokumentumok (letöltése)

27.§ (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki.

A felmentéshez beadandó dokumentumok:

  • az igazgatónak címzett, de az osztályfőnöknek leadott szülői kérvény, mely tartalmazza a gyerek nevét, osztályát, sportágát és egyesületét,
  • az egyesület hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott igazolása.

A felmentésről hivatalos határozat születik.

A felmentéshez beadandó dokumentumok megtalálhatók az iskolai dokumentumok között is