Álláshirdetés; geodézia elmélet és gyakorlat oktatása

  • Posted on: 6 July 2018
  • By: admin

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola  

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

a földmérés ágazati szakgimnázium geodézia elmélet és gyakorlat tantárgyainak oktatására

A megbízás időtartama:
határozott idejű 2018. szeptember 4-től 2019. június 30. –ig tartó óraadói munkaviszony, heti 5,5 órában.

A munkavégzés helye:Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
geodézia elmélet és gyakorlat tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

     Pályázati feltételek:

-  Szakiránynak megfelelő szakképesítés felsőfokú végzettséggel

-  Büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál intézményvezető  nyújt, a 06/30 846-83-10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 674/2018. , valamint a munkakör megnevezését: geodézia elméletet és gyakorlatot oktató tanár
  • Elektronikus úton Gyüre Pál részére a gyure.pal@djg.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   www.djg.hu - 2018. július 6.