Központi írásbeli vizsga

  • Posted on: 9 January 2024
  • By: dfeva

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy középiskolánk a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli felvételi vizsgát az általános iskolák 8. osztályosai számára az országosan egységes eljárásrend alapján

2024. január 20-án (szombaton) 10 órától

tartja. A szabályok értelmében vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet vizsgát.

Kérjük a felvételizőket, hogy a számunkra kiküldött VIZSGABEHÍVÓ-ban foglaltak szerint január 20-án 9:00-9:30 között a kijelölt bejáraton keresztül (Dózsa György úti vagy a Petőfi Sándor utcai bejáraton át) érkezzenek meg a középiskolánkba.

9.30-ig foglalják el helyüket a kijelölt tantermekben, hogy 9.55-ig befejeződhessen regisztráció, amihez a tanulók személyi igazolványára vagy diákigazolványára lesz szükség! Kérjük a felvételizőket, hogy a fenti azonosító irato/ka/t és a VIZSGABEHÍVÓT hozzák magukkal.

A pótló felvételeire 2024. január 30-án 14 órakor kerül sor, amit azok a tanulók írhatnak meg, akik a január 20-ai írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázóknak indoklással alátámasztott, írásos igazolást és kérelmet kell benyújtani, aminek mérlegelése és elfogadása az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

Az írásbeli felvételi vizsga az alábbi vizsgatárgyakból, az alábbi időpontokban történik:

  • Magyar nyelv: 10.00 -10.45
  • Matematika: 11.00 – 11.45

A biztonságos feltételek megteremtése és a vizsga zavartalan lebonyolítása céljából csak a vizsgázók léphetnek be az iskolába, a kísérő szülők sem a vizsga előtt, sem annak szünetében nem kereshetik fel gyermeküket, számukra nem tudunk külön várakozó helyiséget biztosítani.

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázók vagy szüleik 2024. január 26-án (pénteken) 8-16 óra között tekinthetik meg középiskolánk 1/A és 1/B tantermében. (Ezek a termek a Petőfi Sándor utcai bejárat felől közelíthetők meg.) A megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapokról kézzel írt vagy elektronikus másolatot (pl. saját telefonnal, digitális fényképezőgéppel) készíthet, fénymásolási lehetőséget nem tudunk biztosítani.

A megtekintés helyét és a bejárat megnevezését a vizsgázóknak küldött VIZSGABEHÍVÓ is tartalmazza.

A dolgozat értékelésével kapcsolatban 2024. január 29-én (hétfőn) 8-16 óráig írásban nyújthatják be észrevételeiket -kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén- a középiskola igazgatójának.

A dolgozatok részletes pontszámait tartalmazó, a tanuló nevére kiállított ÉRTÉKELŐ LAP átadása a tanulónak, szülőjének vagy írásban meghatalmazottjának 2024. február 9-én (pénteken) 9-15 óra között történik iskolánk portáján.

Kérjük, hogy a középiskolánk gimnáziumi osztályaiba jelentkező tanulók az értékelő lapot a felvételi jelentkezési laphoz csatolni szíveskedjenek.

A vizsgához sok sikert kívánunk!