Érettségi dolgozatok megtekintése

  • Posted on: 2 June 2019
  • By: dfeva

Kedves Vizsgázók!

A kijavított emelt és középszintű vizsgadolgozatok 2019. június 3-án (hétfőn) tekinthetők meg középiskolánkban. Végzős osztályaink tanulóit az osztályfőnöki tájékoztatás szerinti időpontban várjuk a kijelölt tantermekben, a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók dolgozataikat 8:00-16:00 között a titkárságon tekinthetik meg.

A kijavított írásbeli vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeket a vizsgázó a megtekintést követő első munkanap végéig –tizenhat óráig –adhatja le. Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.