Álláshirdetés;német-bármely szakos tanár

  • Posted on: 7 January 2019
  • By: admin

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
 pályázatot hirdet

német-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2760. Nagykáta, Dózsa György út 26/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: német nyelv oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•  Egyetem,

•  büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=411559                                                                                                                                                                                                  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál nyújt, a 06-29-440-
037 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági
     Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2760. Nagykáta, Dózsa
     György út 26/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
     szereplő azonosító számot: 28/2019 , valamint a munkakör megnevezését:
     német-bármely szakos tanár.

•  Elektronikus úton Gyüre Pál részére a titkar@djg.hu E-mail címen keresztül

•  Személyesen: Gyüre Pál, Pest megye, 2760. Nagykáta, Dózsa György út
     26/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•  www.djg.hu - 2019. január 7.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.djg.hu  honlapon szerezhet.