Álláshirdetés; karbantartó munkakör betöltésére

  • Posted on: 14 February 2018
  • By: admin

A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola intézményvezetője a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

karbantartó munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Általános karbantartás

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó

Pályázati feltételek:
- szakmunkásképző intézet, szakmunkás képesítés végzettség
- B kategóriás jogosítvány
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- villanyszerelői, víz-gáz szerelői végzettség, karbantartói gyakorlat

Elvárt kompetencia:
- rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- előírt iskolai végzettséget, igazoló okmányok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyüre Pál intézményvezető nyújt, a 06/30 846-83-10-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A címre
- Személyesen a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola titkárságán
- Elektronikus úton a gyure.pal@djg.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, a próbaidő 3 hónap

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.djg.hu - 2018. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.djg.hu honlapon szerezhet.